Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet er en teknisk fagskole som ligger på Gjøvik.

Her bruker lærerne en kombinasjon av FX-991EX og emulator for denne.

Dette sier faglærer Håvard Broberg.

«Emulatoren er et godt hjelpemiddel i undervisning av kalkulatorbruk. At vi har tilgang til den gjør at det er uaktuelt for oss som skole å skifte kalkulatormodell innen overskuelig fremtid. Emulatoren bruker vi både i klasseromsundervisning og i produksjon av instruksjonsvideoer ovenfor nettstudenter» Når vi bruker emulatoren velger vi også å sette CASIO FX-991EX på boklista slik at alle våre studenter i tekniske fag kjøper denne.