FX-9860GIII

Egenskaper

Den grafiske kalkulatoren FX-9860GIII har en kontraststerk skjerm med naturlig lærebok display og 3MB Flash ROM minne. Den store skjermen viser brøk, kvadratrot og andre numeriske uttrykk på samme måten som de vises i læreboka. Programmerings-appen «Python» er nå inkludert.

Generelle Spesifikasjoner

Den grafiske kalkulatoren FX-9860GIII har en kontraststerk skjerm med naturlig lærebok display og 3MB Flash ROM minne. Den store skjermen viser brøk, kvadratrot og andre numeriske uttrykk på samme måten som de vises i læreboka. Programmerings-appen «Python» er nå inkludert.

Skjerm

Naturlig skjerm Natural-V.P.A.M.
Linjer x posisjoner 8 x 21
Skjermstørrelse 64 x 128

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne 61 kB/3 MB
Minneplasser for verdier eller variabler 28
Hente siste innslåtte verdi

Matematikk

Teknisk notasjon 10+2
sin, cos, tan og invers
Hyperbolske og inverse funksjoner
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA
Seksagesimal < > desimal
Omvandling polær < > rektangulær
Enhetsomvandling
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)
Logaritmiske eksponesialfunksjoner
Tabellfunksjoner
Likningsløser up to 6
Løsning av polynomfunksjoner up to 6
Logiske funksjoner (AND/OR/…)
Beregninger med komplekse tall
Interaktiv likningsløser
Matriseberegning
REF/RREF-funksjon
Vektoranalyse
Bruk av siste svar/svarsminne
Rekursive tallserier
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon
Resttallsfunksjon

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner 20
Antall parametriske funksjoner 20
Antall polære funksjoner 20
X=f(Y) graf
Ulikheter
Zoom, trace-funksjon
Kjeglesnittsfunksjon
Dynamisk geometriprogram preloaded/Add-In

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi
Linjær regresjon
Median, kvartiler
Beskrivende statistikk
Kombinatorikk og permutasjon
Regresjonsmodeller 12
Histogram, punkter
Boksplot
Stolpe og sirkeldiagram
Antall lister 26x6
Masimal listlengde 999
Vurderende stistikk
Genererer tilfeldig heltall
Genererer tilfeldig tall
Chi-, Anova-, F-test
Z og -T intervalltest
Sannsynlighetsfordeling

Differensial- og integralberegning

Numerisk integrasjonsberegning
Numerisk differensialberegning
Maks/min
Dynamisk integralflate -
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning -

Programmering

Formelminne
Programmering/ brukerdefinert
Strengfunksjon
Python

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV
Amortering
Omvandling effektiv < > nominell rente
Beregning av rente og effektiv rente
Annuitetsberegning
Dag/datoberegning
Avskrivning
Låneberegning
Kontantstrøm
Beregning av kostnader/fortjenestemargin

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)
Operativsystem kan oppgraderes
Hardplastlokk
e-Activity
Billedplotting
Kabel for komuniksjon med annen regner leveres med regner
Automatik avslåing
Plass for minnekort -/•
PC tilkopling leveres med regner
Tilsvarende emulatorprogram ekstra
Emulator
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2 •/•
Hovedbatteri 4 x AAA
Størrelse (H x B x L i mm) 176 x 84 x 19
Ca. vekt 190 g

Funksjonssammenligning

Sammenlign egenskaper for denne lommeregner med lignende CASIO modeller, slik at du kan finne den rette modellen for deg.

FX-9860GIII

Skjerm

Naturlig skjerm Natural-V.P.A.M.  - 
Farge    - 
Linjer x posisjoner 8 x 21  - 
Skjermstørrelse 64 x 128  - 
Bakgrunnsbelysning    - 
Berøringsskjerm og betjening med penn    - 

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne 61 kB/3 MB  - 
Minneplasser for verdier eller variabler 28  - 
Hente siste innslåtte verdi    - 

Matematikk

Teknisk notasjon 10+2  - 
sin, cos, tan og invers    - 
Hyperbolske og inverse funksjoner    - 
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA    - 
Seksagesimal < > desimal    - 
Omvandling polær < > rektangulær    - 
Enhetsomvandling    - 
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)    - 
Logaritmiske eksponesialfunksjoner    - 
Tabellfunksjoner    - 
Likningsløser up to 6  - 
Løsning av polynomfunksjoner up to 6  - 
Logiske funksjoner (AND/OR/…)    - 
Computer -Algebra -System (CAS)    - 
Beregninger med komplekse tall    - 
Interaktiv likningsløser    - 
Matriseberegning    - 
REF/RREF-funksjon    - 
Vektoranalyse    - 
Bruk av siste svar/svarsminne    - 
Rekursive tallserier    - 
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon    - 
Resttallsfunksjon    - 
Laplace transformering    - 
Fourier transformering    - 

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner 20  - 
Antall parametriske funksjoner 20  - 
Antall polære funksjoner 20  - 
X=f(Y) graf    - 
Ulikheter    - 
Zoom, trace-funksjon    - 
Kjeglesnittsfunksjon    - 
Dynamisk geometriprogram preloaded/Add-In  - 

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi    - 
Linjær regresjon    - 
Median, kvartiler    - 
Beskrivende statistikk    - 
Kombinatorikk og permutasjon    - 
Regresjonsmodeller 12  - 
Histogram, punkter    - 
Boksplot    - 
Stolpe og sirkeldiagram    - 
Antall lister 26x6  - 
Masimal listlengde 999  - 
Vurderende stistikk    - 
Genererer tilfeldig heltall    - 
Genererer tilfeldig tall    - 
Chi-, Anova-, F-test    - 
Z og -T intervalltest    - 
Sannsynlighetsfordeling    - 

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner    - 
Numerisk integrasjonsberegning    - 
Numerisk differensialberegning    - 
Symbolsk integrasjonsberegning    - 
Symbolsk differensialberegning    - 
Maks/min    - 
Dynamisk integralflate -  - 
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning -  - 

Programmering

Formelminne    - 
Programmering/ brukerdefinert    - 
Strengfunksjon    - 
Python    - 

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Amortering    - 
Omvandling effektiv < > nominell rente    - 
Beregning av rente og effektiv rente    - 
Annuitetsberegning    - 
Dag/datoberegning    - 
Avskrivning    - 
Låneberegning    - 
Kontantstrøm    - 
Beregning av kostnader/fortjenestemargin    - 

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)    - 
Operativsystem kan oppgraderes    - 
Passordbeskyttes    - 
Hardplastlokk    - 
Regnearkfunksjon    - 
e-Activity    - 
Billedplotting    - 
Kabel for komuniksjon med annen regner leveres med regner  - 
Automatik avslåing    - 
Plass for minnekort -/•  - 
PC tilkopling leveres med regner  - 
Tilsvarende emulatorprogram ekstra  - 
Emulator  - 
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2 •/•  - 
Hovedbatteri 4 x AAA  - 
Backup batteri    - 
Størrelse (H x B x L i mm) 176 x 84 x 19  - 
Ca. vekt 190 g  - 
Physium Add-In    - 
C-Lab tilkobling mulig/ECON    - 
Katalogfunksjon    -