ClassPad II (FX-CP400)

Egenskaper

Grafisk kalkulator med Computer Algebra System og berøringsfølsomt fargedisplay med høy oppløsning. Den nyeste modellen i ClassPad-serien er intuitiv i bruk og anskueliggjør matteundervisningen.

Fremhevede funksjoner

 • stor 4,8-tommers fargeskjerm med oppløsning på 320 * 528 piksler
 • berøringsfølsom skjerm for betjening med finger eller penn
 • Pinch In/Out (fingerzoom)
 • bruk av standard batterier sikrer problemfri kontroll
 • Svært rask oppstart
 • intuitiv betjening med menystruktur som på en PC
 • interaktiv sammenkobling av ulike bruksområder
 • dreibar bildeskjerm i hoved- og grafikkprogrammet og i tabellkalkulasjonen
 • interaktiv differensialregning
 • 3D-graf
 • flere brukerspråk: engelsk, tysk, spansk, fransk, finsk
 • virtuelt tastatur
 • oppdaterbar programvare
 • tilkobling til PC som USB-masselagringsenhet

Generelle Spesifikasjoner

Grafisk kalkulator med Computer Algebra System og berøringsfølsomt fargedisplay med høy oppløsning. Den nyeste modellen i ClassPad-serien er intuitiv i bruk og anskueliggjør matteundervisningen.

Skjerm

Naturlig skjerm Natural V.P.A.M.
Farge > 65.000 farge
Linjer x posisjoner 16 x 25
Skjermstørrelse 528 x 320
Berøringsskjerm og betjening med penn

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne 500kB/5,5 MB + 24MB
Minneplasser for verdier eller variabler avhengig av minnekapasitet
Hente siste innslåtte verdi

Matematikk

Teknisk notasjon 10+2
sin, cos, tan og invers
Hyperbolske og inverse funksjoner
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA
Seksagesimal < > desimal
Omvandling polær < > rektangulær
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)
Logaritmiske eksponesialfunksjoner
Tabellfunksjoner
Likningsløser avhengig av minnekapasitet
Løsning av polynomfunksjoner avhengig av minnekapasitet
Logiske funksjoner (AND/OR/…)
Computer -Algebra -System (CAS)
Beregninger med komplekse tall
Interaktiv likningsløser
Matriseberegning
REF/RREF-funksjon
Vektoranalyse
Bruk av siste svar/svarsminne
Rekursive tallserier
Resttallsfunksjon
Laplace transformering
Fourier transformering

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner opptil 100
Antall parametriske funksjoner opptil 100
Antall polære funksjoner opptil 100
X=f(Y) graf
Ulikheter
Zoom, trace-funksjon
Kjeglesnittsfunksjon
Dynamisk geometriprogram

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi
Linjær regresjon
Median, kvartiler
Beskrivende statistikk
Kombinatorikk og permutasjon
Regresjonsmodeller 10
Histogram, punkter
Boksplot
Stolpe og sirkeldiagram
Antall lister avhengig av minnekapasitet
Masimal listlengde avhengig av minnekapasitet
Vurderende stistikk
Genererer tilfeldig heltall
Genererer tilfeldig tall
Chi-, Anova-, F-test
Z og -T intervalltest
Sannsynlighetsfordeling

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner
Numerisk integrasjonsberegning
Numerisk differensialberegning
Symbolsk integrasjonsberegning
Symbolsk differensialberegning
Maks/min
Dynamisk integralflate -
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning -

Programmering

Formelminne
Programmering/ brukerdefinert
Strengfunksjon
Python

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV
Amortering
Omvandling effektiv < > nominell rente
Beregning av rente og effektiv rente
Annuitetsberegning
Dag/datoberegning
Avskrivning
Låneberegning
Kontantstrøm
Beregning av kostnader/fortjenestemargin

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)
Operativsystem kan oppgraderes
Hardplastlokk
e-Activity
Billedplotting
Kabel for komuniksjon med annen regner Følger med ved levering
Automatik avslåing
PC tilkopling Følger med ved levering
Tilsvarende emulatorprogram valgfritt
Emulator
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2 •/•
Hovedbatteri 4 x AAA
Størrelse (H x B x L i mm) 21,1 x 89 x 206
Ca. vekt 320 g

Funksjonssammenligning

Sammenlign egenskaper for denne lommeregner med lignende CASIO modeller, slik at du kan finne den rette modellen for deg.

ClassPad II (FX-CP400)

Skjerm

Naturlig skjerm Natural V.P.A.M.  - 
Farge > 65.000 farge  - 
Linjer x posisjoner 16 x 25  - 
Skjermstørrelse 528 x 320  - 
Bakgrunnsbelysning    - 
Berøringsskjerm og betjening med penn    - 

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne 500kB/5,5 MB + 24MB  - 
Minneplasser for verdier eller variabler avhengig av minnekapasitet  - 
Hente siste innslåtte verdi    - 

Matematikk

Teknisk notasjon 10+2  - 
sin, cos, tan og invers    - 
Hyperbolske og inverse funksjoner    - 
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA    - 
Seksagesimal < > desimal    - 
Omvandling polær < > rektangulær    - 
Enhetsomvandling    - 
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)    - 
Logaritmiske eksponesialfunksjoner    - 
Tabellfunksjoner    - 
Likningsløser avhengig av minnekapasitet  - 
Løsning av polynomfunksjoner avhengig av minnekapasitet  - 
Logiske funksjoner (AND/OR/…)    - 
Computer -Algebra -System (CAS)    - 
Beregninger med komplekse tall    - 
Interaktiv likningsløser    - 
Matriseberegning    - 
REF/RREF-funksjon    - 
Vektoranalyse    - 
Bruk av siste svar/svarsminne    - 
Rekursive tallserier    - 
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon    - 
Resttallsfunksjon    - 
Laplace transformering    - 
Fourier transformering    - 

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner opptil 100  - 
Antall parametriske funksjoner opptil 100  - 
Antall polære funksjoner opptil 100  - 
X=f(Y) graf    - 
Ulikheter    - 
Zoom, trace-funksjon    - 
Kjeglesnittsfunksjon    - 
Dynamisk geometriprogram    - 

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi    - 
Linjær regresjon    - 
Median, kvartiler    - 
Beskrivende statistikk    - 
Kombinatorikk og permutasjon    - 
Regresjonsmodeller 10  - 
Histogram, punkter    - 
Boksplot    - 
Stolpe og sirkeldiagram    - 
Antall lister avhengig av minnekapasitet  - 
Masimal listlengde avhengig av minnekapasitet  - 
Vurderende stistikk    - 
Genererer tilfeldig heltall    - 
Genererer tilfeldig tall    - 
Chi-, Anova-, F-test    - 
Z og -T intervalltest    - 
Sannsynlighetsfordeling    - 

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner    - 
Numerisk integrasjonsberegning    - 
Numerisk differensialberegning    - 
Symbolsk integrasjonsberegning    - 
Symbolsk differensialberegning    - 
Maks/min    - 
Dynamisk integralflate -  - 
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning -  - 

Programmering

Formelminne    - 
Programmering/ brukerdefinert    - 
Strengfunksjon    - 
Python  - 

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Amortering    - 
Omvandling effektiv < > nominell rente    - 
Beregning av rente og effektiv rente    - 
Annuitetsberegning    - 
Dag/datoberegning    - 
Avskrivning    - 
Låneberegning    - 
Kontantstrøm    - 
Beregning av kostnader/fortjenestemargin    - 

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)    - 
Operativsystem kan oppgraderes    - 
Passordbeskyttes    - 
Hardplastlokk    - 
Regnearkfunksjon    - 
e-Activity    - 
Billedplotting    - 
Kabel for komuniksjon med annen regner Følger med ved levering  - 
Automatik avslåing    - 
Plass for minnekort    - 
PC tilkopling Følger med ved levering  - 
Tilsvarende emulatorprogram valgfritt  - 
Emulator  - 
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2 •/•  - 
Hovedbatteri 4 x AAA  - 
Backup batteri    - 
Størrelse (H x B x L i mm) 21,1 x 89 x 206  - 
Ca. vekt 320 g  - 
Physium Add-In    - 
C-Lab tilkobling mulig/ECON    - 
Katalogfunksjon    -