Videoer som viser bruksområder

ClassWiz Serie

 • New ClassWiz 2023

 • ClassWiz - Hvordan aktiverer jeg lisensen

 • ClassWiz - Hvordan dra nytte av QR koden

 • ClassWiz - Hvordan aktiverer jeg lisensen

 • ClassWiz - Hvordan registrerer man seg

 • ClassWiz - Hvordan aktiverer jeg mobilkalkulatoren

FX-991CW

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Trigonometric Functions

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for 1-Variable Statistics

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Applications of 1-Variable Statistics

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Random Number and Random Integer

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Math Box(Coin Toss)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Math Box(Dice Roll)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Table(One Function)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Table(Two Functions)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for Spreadsheets

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for Spreadsheets 2

 • Finn det bestemte integralet

 • Den deriverte av en funksjon i et punkt

 • ABC formelen, løs en annengradslikning

 • Likningssett med flere ukjente

 • Likningsløseren Solver

 • Prosentregning

 • Primtallsfaktorisering

 • S-D, Ny Format tast

 • Minnefunksjon – bruke svaret videre

FX-CG50

 • CG50 Tegn grafen til en funksjon

 • CG50 Likningssett med flere ukjente

 • CG50 Areal avgrenset av graf og x aksen

 • Parabel, brennpunkt og styrelinje

 • SolveN

 • Funksjoner og deriverte

 • Variable statistics by Casio fx CG50

 • Histogram frequency table statistics by CASIO fx-CG50

 • T Distribution by CASIO fx-CG50

 • Quadratic Regression by CASIO fx-CG50

 • Probability of Normal Distribution by CASIO fx-CG50

 • Pie Chart Statistics by CASIO fx-CG50

 • Normal Distribution by CASIO fx-CG50

 • Logarithmic Regression by CASIO fx-CG50

 • Linear Regression for 2 variables by CASIO fx-CG50

 • Inverse T Distribution by CASIO fx-CG50

 • Chi Square Distribution by CASIO fx-CG50

 • Box Plot Data Statistics by CASIO fx-CG50

 • Exponential Regression by CASIO fx-CG50

 • Area Under Curve by CASIO fx-CG50

 • Volume and Radius of Sphere by CASIO fx-CG50

 • Tangent Line of Trigonometric Equation by CASIO fx-CG50

 • Angle Between Two Vectors by CASIO fx-CG50

 • Exponential equation by CASIO fx-CG50

 • Trigonometric Equations by CASIO fx-CG50

 • System of Equations by CASIO fx-CG50

 • Solving Absolute Equation by CASIO fx-CG50

 • Cubic Equation Polynomial Degree 3 by CASIO fx-CG50

Teknisk vitenskapelig lommeregner

Grafisk lommeregner

Lommeregner med CAS

Programvare