Videoer som viser bruksområder

FX-991EX

 • FX82,85 og 991 Primtallsfaktorisere

 • Vektor lengden av en vektor 2

 • Vektor skalarprodukt prikkprodukt

 • Matriser Determinant

 • Matriser multiplikasjon

 • CASIO FX 991EX sett inn verdi for x inn i et funksjons-uttrykk

 • CASIO FX 991EX løs likning med SOLVE kommandoen

 • CASIO FX 991EX løs en 2 gradslikning med likningsløseren

 • CASIO fx 82, 85 eller 991 EX -Innstillinger.

 • FX 991EX Fibonaccis tallrekke

 • FX 991EX Likningssett med flere ukjente

 • QR kode for online presentasjon og deling

 • FX 991EX En tast flere funksjoner

 • FX 991EX Pythagoras og likningsløser

 • FX82,85 og 991 Primtallsfaktorisere

 • FX82,85,991EX Regne med vei,fart og tid

FX-CG50

 • CG50 Tegn grafen til en funksjon

 • CG50 Likningssett med flere ukjente

 • CG50 Areal avgrenset av graf og x aksen

 • Parabel, brennpunkt og styrelinje

 • SolveN

 • Funksjoner og deriverte

Teknisk vitenskapelig lommeregner

Grafisk lommeregner

Lommeregner med CAS

Programvare