Workshops og presentasjoner

Det å velge riktig matematikkverktøy kan være en utfordrending og det er mange modeller og løsninger å velge blant. Vi tilbyr derfor produktpresentasjoner på din skole, helt gratis. Vi kan også holde workshops og gå mer i dybden på produktet slik at du får mer ut av din kalkualtor eller programvare.

 • Presentasjon
  Presentasjon

  En produktpresentert foregår ved at en produktspesialist fra oss kommer til din skole og enten har en generell gjennomgang eller demonstrer den modell eller de modeller du ønsker. Typisk tar en presentasjon ca. en time og er en ren demonstrasjon.

  Ta kontakt 

 • Workshops
  Workshops

  En workshop tar 1- 3 timer og skiller seg fra en ren presentasjon ved at alle er aktive i bruk av kalkualtor og eller programvare. Her kan vi foreslå innholdet i workshopen eller du kan spesifisere dette. Fokuset vil være at dette har form av et verksted og at dere som brukere er aktive i bruk og løsning av konkrete oppgaver. Vi er fleksible med tidspunktet slik at det i minst mulig grad går ut over undervisningen. Elever kan delta på workshopen.

  Ta kontakt