FX-CG50

Egenskaper

Nyutviklet grafregner, i elegant moderne design, med høyoppløselig fargeskjerm og moderne prosessor. Tegner med den nye funksjonen 3D-grafer og løser tunge oppgaver på et øyeblikk. Nytt på denne modellen er også katalogfunksjonen og forbedret ECON. Med naturlig gjengivelse vises brøker, kvadratrøtter og andre numeriske uttrykk på samme måte som i matematikkboken.

Fremhevede funksjoner

 • Høyoppløselig fargeskjerm med over 65 000 farger
 • 8 linjer à 21 tegn
 • 3D-Graf
 • ECON 4
 • Innovativ bildeplotfunksjon for foto- og videoanalyse
 • 7 nyttige farger for forskjellige bruksområder
 • Fargelinkfunksjon for enkel forståelse
 • Natural V.P.A.M. – Naturlig inngang og utgang
 • Løse ligninger med integral-, differensial- og sannsynlighetsfunksjoner
 • Løse over- og underbestemte ligningssystemer
 • Matriseregninger
 • Vektorregninger
 • Enhetsomregning
 • Tilfeldige simuleringer
 • Dynamisk integralflate
 • Geometri-Add-In forhåndsinnstilt
 • eActivity
 • Enkel PC-forbindelse som USB-masselagring
 • Bakgrunnsbelysning
 • Formelsamling som tillegg

Generelle Spesifikasjoner

Nyutviklet grafregner, i elegant moderne design, med høyoppløselig fargeskjerm og moderne prosessor. Tegner med den nye funksjonen 3D-grafer og løser tunge oppgaver på et øyeblikk.

Skjerm

Naturlig skjerm Natural V.P.A.M.
Farge > 65.000 farge
Linjer x posisjoner 8 x 21
Skjermstørrelse 216 * 384
Bakgrunnsbelysning

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne 61 kB/16 MB
Minneplasser for verdier eller variabler 28
Hente siste innslåtte verdi

Matematikk

Teknisk notasjon 10+2
sin, cos, tan og invers
Hyperbolske og inverse funksjoner
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA
Seksagesimal < > desimal
Omvandling polær < > rektangulær
Enhetsomvandling
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)
Logaritmiske eksponesialfunksjoner
Tabellfunksjoner
Likningsløser up to 6
Løsning av polynomfunksjoner up to 6
Logiske funksjoner (AND/OR/…)
Beregninger med komplekse tall
Interaktiv likningsløser
Matriseberegning
REF/RREF-funksjon
Vektoranalyse
Bruk av siste svar/svarsminne
Rekursive tallserier
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon
Resttallsfunksjon

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner 20
Antall parametriske funksjoner 20
Antall polære funksjoner 20
X=f(Y) graf
Ulikheter
Zoom, trace-funksjon
Kjeglesnittsfunksjon
Dynamisk geometriprogram preloaded/Add-In

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi
Linjær regresjon
Median, kvartiler
Beskrivende statistikk
Kombinatorikk og permutasjon
Regresjonsmodeller 12
Histogram, punkter
Boksplot
Stolpe og sirkeldiagram
Antall lister 26x6
Masimal listlengde 999
Vurderende stistikk
Genererer tilfeldig heltall
Genererer tilfeldig tall
Chi-, Anova-, F-test
Z og -T intervalltest
Sannsynlighetsfordeling

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner -
Numerisk integrasjonsberegning
Numerisk differensialberegning
Symbolsk integrasjonsberegning -
Symbolsk differensialberegning -
Maks/min
Dynamisk integralflate
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning

Programmering

Formelminne
Programmering/ brukerdefinert
Strengfunksjon
Python

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV
Amortering
Omvandling effektiv < > nominell rente
Beregning av rente og effektiv rente
Annuitetsberegning
Dag/datoberegning
Avskrivning
Låneberegning
Kontantstrøm
Beregning av kostnader/fortjenestemargin

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)
Operativsystem kan oppgraderes
Passordbeskyttes
Hardplastlokk
Regnearkfunksjon forhåndsinnstallert Add-In
e-Activity
Billedplotting
Kabel for komuniksjon med annen regner levereras med räknare
Automatik avslåing
PC tilkopling leveres med regner
Tilsvarende emulatorprogram ekstra
Emulator Opsjon
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2 •/•
Hovedbatteri 4 x AAA
Størrelse (H x B x L i mm) 18,6 x 89,0 x 188,5
Ca. vekt 230 g
Physium Add-In
C-Lab tilkobling mulig/ECON
Katalogfunksjon

Funksjonssammenligning

Sammenlign egenskaper for denne lommeregner med lignende CASIO modeller, slik at du kan finne den rette modellen for deg.

FX-CG50

Skjerm

Naturlig skjerm Natural V.P.A.M.  - 
Farge > 65.000 farge  - 
Linjer x posisjoner 8 x 21  - 
Skjermstørrelse 216 * 384  - 
Bakgrunnsbelysning    - 
Berøringsskjerm og betjening med penn    - 

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne 61 kB/16 MB  - 
Minneplasser for verdier eller variabler 28  - 
Hente siste innslåtte verdi    - 

Matematikk

Teknisk notasjon 10+2  - 
sin, cos, tan og invers    - 
Hyperbolske og inverse funksjoner    - 
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA    - 
Seksagesimal < > desimal    - 
Omvandling polær < > rektangulær    - 
Enhetsomvandling    - 
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)    - 
Logaritmiske eksponesialfunksjoner    - 
Tabellfunksjoner    - 
Likningsløser up to 6  - 
Løsning av polynomfunksjoner up to 6  - 
Logiske funksjoner (AND/OR/…)    - 
Computer -Algebra -System (CAS)    - 
Beregninger med komplekse tall    - 
Interaktiv likningsløser    - 
Matriseberegning  - 
REF/RREF-funksjon  - 
Vektoranalyse    - 
Bruk av siste svar/svarsminne    - 
Rekursive tallserier    - 
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon  - 
Resttallsfunksjon    - 
Laplace transformering    - 
Fourier transformering    - 

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner 20  - 
Antall parametriske funksjoner 20  - 
Antall polære funksjoner 20  - 
X=f(Y) graf    - 
Ulikheter    - 
Zoom, trace-funksjon    - 
Kjeglesnittsfunksjon    - 
Dynamisk geometriprogram preloaded/Add-In  - 

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi    - 
Linjær regresjon    - 
Median, kvartiler    - 
Beskrivende statistikk    - 
Kombinatorikk og permutasjon    - 
Regresjonsmodeller 12  - 
Histogram, punkter    - 
Boksplot    - 
Stolpe og sirkeldiagram    - 
Antall lister 26x6  - 
Masimal listlengde 999  - 
Vurderende stistikk    - 
Genererer tilfeldig heltall    - 
Genererer tilfeldig tall  - 
Chi-, Anova-, F-test  - 
Z og -T intervalltest  - 
Sannsynlighetsfordeling  - 

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner -  - 
Numerisk integrasjonsberegning  - 
Numerisk differensialberegning  - 
Symbolsk integrasjonsberegning -  - 
Symbolsk differensialberegning -  - 
Maks/min  - 
Dynamisk integralflate    - 
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning    - 

Programmering

Formelminne    - 
Programmering/ brukerdefinert    - 
Strengfunksjon    - 
Python  - 

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Amortering    - 
Omvandling effektiv < > nominell rente    - 
Beregning av rente og effektiv rente    - 
Annuitetsberegning    - 
Dag/datoberegning    - 
Avskrivning    - 
Låneberegning    - 
Kontantstrøm    - 
Beregning av kostnader/fortjenestemargin    - 

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)    - 
Operativsystem kan oppgraderes    - 
Passordbeskyttes    - 
Hardplastlokk    - 
Regnearkfunksjon forhåndsinnstallert Add-In  - 
e-Activity    - 
Billedplotting    - 
Kabel for komuniksjon med annen regner levereras med räknare  - 
Automatik avslåing    - 
Plass for minnekort    - 
PC tilkopling leveres med regner  - 
Tilsvarende emulatorprogram ekstra  - 
Emulator Opsjon  - 
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2 •/•  - 
Hovedbatteri 4 x AAA  - 
Backup batteri    - 
Størrelse (H x B x L i mm) 18,6 x 89,0 x 188,5  - 
Ca. vekt 230 g  - 
Physium Add-In    - 
C-Lab tilkobling mulig/ECON    - 
Katalogfunksjon    -