FX-9750GII

Egenskaper

Moderne grafregner med kontrastrik monokrom skjerm, 61kB minne og USB tilkopling.

Generelle Spesifikasjoner

Moderne grafregner med kontrastrik monokrom skjerm, 61kB minne og USB tilkopling.

Skjerm

Naturlig skjerm
Farge
Linjer x posisjoner
Skjermstørrelse
Bakgrunnsbelysning
Berøringsskjerm og betjening med penn

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne
Minneplasser for verdier eller variabler
Hente siste innslåtte verdi

Matematikk

Teknisk notasjon
sin, cos, tan og invers
Hyperbolske og inverse funksjoner
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA
Seksagesimal < > desimal
Omvandling polær < > rektangulær
Enhetsomvandling
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)
Logaritmiske eksponesialfunksjoner
Tabellfunksjoner
Likningsløser
Løsning av polynomfunksjoner
Logiske funksjoner (AND/OR/…)
Computer -Algebra -System (CAS)
Beregninger med komplekse tall
Interaktiv likningsløser
Matriseberegning
REF/RREF-funksjon
Vektoranalyse
Bruk av siste svar/svarsminne
Rekursive tallserier
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon
Resttallsfunksjon
Laplace transformering
Fourier transformering

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner
Antall parametriske funksjoner
Antall polære funksjoner
X=f(Y) graf
Ulikheter
Zoom, trace-funksjon
Kjeglesnittsfunksjon
Dynamisk geometriprogram

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi
Linjær regresjon
Median, kvartiler
Beskrivende statistikk
Kombinatorikk og permutasjon
Regresjonsmodeller
Histogram, punkter
Boksplot
Stolpe og sirkeldiagram
Antall lister
Masimal listlengde
Vurderende stistikk
Genererer tilfeldig heltall
Genererer tilfeldig tall
Chi-, Anova-, F-test
Z og -T intervalltest
Sannsynlighetsfordeling

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner
Numerisk integrasjonsberegning
Numerisk differensialberegning
Symbolsk integrasjonsberegning
Symbolsk differensialberegning
Maks/min
Dynamisk integralflate
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning

Programmering

Formelminne
Programmering/ brukerdefinert
Strengfunksjon
Python

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV
Amortering
Omvandling effektiv < > nominell rente
Beregning av rente og effektiv rente
Annuitetsberegning
Dag/datoberegning
Avskrivning
Låneberegning
Kontantstrøm
Beregning av kostnader/fortjenestemargin

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)
Operativsystem kan oppgraderes
Passordbeskyttes
Hardplastlokk
Regnearkfunksjon
e-Activity
Billedplotting
Kabel for komuniksjon med annen regner
Automatik avslåing
Plass for minnekort
PC tilkopling
Tilsvarende emulatorprogram
Emulator
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2
Hovedbatteri
Backup batteri
Størrelse (H x B x L i mm)
Ca. vekt
Physium Add-In
C-Lab tilkobling mulig/ECON
Katalogfunksjon

Funksjonssammenligning

Sammenlign egenskaper for denne lommeregner med lignende CASIO modeller, slik at du kan finne den rette modellen for deg.

FX-9750GII

Skjerm

Naturlig skjerm  - 
Farge  - 
Linjer x posisjoner  - 
Skjermstørrelse  - 
Bakgrunnsbelysning  - 
Berøringsskjerm og betjening med penn  - 

Minnekapasitet

RAM/Flash-ROM minne  - 
Minneplasser for verdier eller variabler  - 
Hente siste innslåtte verdi  - 

Matematikk

Teknisk notasjon  - 
sin, cos, tan og invers  - 
Hyperbolske og inverse funksjoner  - 
Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD-GRA  - 
Seksagesimal < > desimal  - 
Omvandling polær < > rektangulær  - 
Enhetsomvandling  - 
Base-n kalkulasjoner (hexadesimal/desimal/binær/oktal)  - 
Logaritmiske eksponesialfunksjoner  - 
Tabellfunksjoner  - 
Likningsløser  - 
Løsning av polynomfunksjoner  - 
Logiske funksjoner (AND/OR/…)  - 
Computer -Algebra -System (CAS)  - 
Beregninger med komplekse tall  - 
Interaktiv likningsløser  - 
Matriseberegning  - 
REF/RREF-funksjon  - 
Vektoranalyse  - 
Bruk av siste svar/svarsminne  - 
Rekursive tallserier  - 
GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funksjon  - 
Resttallsfunksjon  - 
Laplace transformering  - 
Fourier transformering  - 

Grafisk presentasjon

Antall rektangulære funksjoner  - 
Antall parametriske funksjoner  - 
Antall polære funksjoner  - 
X=f(Y) graf  - 
Ulikheter  - 
Zoom, trace-funksjon  - 
Kjeglesnittsfunksjon  - 
Dynamisk geometriprogram  - 

Statistikk

Beregning av standardavvik og middelverdi  - 
Linjær regresjon  - 
Median, kvartiler  - 
Beskrivende statistikk  - 
Kombinatorikk og permutasjon  - 
Regresjonsmodeller  - 
Histogram, punkter  - 
Boksplot  - 
Stolpe og sirkeldiagram  - 
Antall lister  - 
Masimal listlengde  - 
Vurderende stistikk  - 
Genererer tilfeldig heltall  - 
Genererer tilfeldig tall  - 
Chi-, Anova-, F-test  - 
Z og -T intervalltest  - 
Sannsynlighetsfordeling  - 

Differensial- og integralberegning

Differsialfunksjoner  - 
Numerisk integrasjonsberegning  - 
Numerisk differensialberegning  - 
Symbolsk integrasjonsberegning  - 
Symbolsk differensialberegning  - 
Maks/min  - 
Dynamisk integralflate  - 
Nullstille, skjæringspunkter og egne valg av grenser ved integralberegning  - 

Programmering

Formelminne  - 
Programmering/ brukerdefinert  - 
Strengfunksjon  - 
Python  - 

Finansfunksjoner

N, %, I, PMT, PV, FV  - 
Amortering  - 
Omvandling effektiv < > nominell rente  - 
Beregning av rente og effektiv rente  - 
Annuitetsberegning  - 
Dag/datoberegning  - 
Avskrivning  - 
Låneberegning  - 
Kontantstrøm  - 
Beregning av kostnader/fortjenestemargin  - 

Annet

Tilleggsprogram kan installeres (Add-ins)  - 
Operativsystem kan oppgraderes  - 
Passordbeskyttes  - 
Hardplastlokk  - 
Regnearkfunksjon  - 
e-Activity  - 
Billedplotting  - 
Kabel for komuniksjon med annen regner  - 
Automatik avslåing  - 
Plass for minnekort  - 
PC tilkopling  - 
Tilsvarende emulatorprogram  - 
Emulator  - 
Datalogger EA-200 tilkopling/ ECON2  - 
Hovedbatteri  - 
Backup batteri  - 
Størrelse (H x B x L i mm)  - 
Ca. vekt  - 
Physium Add-In  - 
C-Lab tilkobling mulig/ECON  - 
Katalogfunksjon  -